အလုပ်သင် ကုမ္ပဏီ၏ စကားသံ

ကျွန်တော်၏ ဝန်ထမ်းများသည် ယခုအခါ CVT Myanmar သင်တန်း ကျောင်းတွင် ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ် သင်တန်းအသီးသီးတို့တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ယူနေကြပါသည်။ သူတို့သည် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိလာသည်သာမက အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင်များပါ ပိုမိုတိုးတက် လာကြောင်း တွေ့မြင်ရခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီများအတွက်လည်း များစွာ အထောက်အကူပြုကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် CVT သည် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်၍ ပါဝင် ရပ်တည်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း အပ်ပါသည်။
ဦးသော်ဇင်
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
Linear Power International Co., Ltd